ฟาร์มเฮ้าส์ ประกาศเข้าสู่โลก Metaverse เปิดตัว “น้องฟูมิ” AI Virtual Brand Ambassador

  • Post author:
  • Post category:Business
  • Post comments:0 Comments

Business  “ฟาร์มเฮ้าส์” แ…

Continue Reading ฟาร์มเฮ้าส์ ประกาศเข้าสู่โลก Metaverse เปิดตัว “น้องฟูมิ” AI Virtual Brand Ambassador