บีเจซี ขยายกำลัผลิตกระดาษทิชชูเพิ่ม ทุ่มงบ 1,600 ล้านบาท ส่งนวัตกรรมเครื่องผลิตและ แปรรูปกระดาษที่ทันสมัย

Business บีเจซี ลงทุนเทคโนโลยี…

Continue Reading บีเจซี ขยายกำลัผลิตกระดาษทิชชูเพิ่ม ทุ่มงบ 1,600 ล้านบาท ส่งนวัตกรรมเครื่องผลิตและ แปรรูปกระดาษที่ทันสมัย