ปตท. คว้า 7 รางวัล รัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมและดีเด่น ประจำปี 2564 สะท้อนความมุ่งมั่น นำประเทศผ่านวิกฤติ

ปตท. คว้า 7 รางวัล รัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมและดีเด่น ประจำปี 2564 สะท้อนความมุ่งมั่น นำประเทศผ่านวิกฤติ

  • Post author:
  • Post category:Photo Movement

Photo Movement

เมื่อเร็ว ๆ นี้ – ศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร ปตท. รับมอบ 7 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564  ประกอบด้วย รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น (ประเภทเกียรติยศ) รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น รางวัลความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น และรางวัลนวัตกรรมดีเด่น สะท้อนถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของ ปตท. ยึดหลักธรรมาธิบาล ร่วมเพิ่มขีดความสามารถของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สังคม ด้วยนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ พร้อมมุ่งมั่นดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน