บมจ.เจริญอุตสาหกรรม ร่วมส่งความสุขให้น้องๆ ผู้พิการทางสมองและปัญญา จ.ราชบุรี

บมจ.เจริญอุตสาหกรรม ร่วมส่งความสุขให้น้องๆ ผู้พิการทางสมองและปัญญา จ.ราชบุรี

  • Post author:
  • Post category:CSR.

CSR.

          พนักงานบริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ CHIN HUAY ผู้ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลไม้อบแห้ง ปลากระป๋อง และขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ  นำของเล่นและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน, หน้ากากอนามัย, ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทและเงินบริจาค มอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ให้สถานสงเคราะห์ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลน้องๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วุฒิภาวะทางอารมณ์ สติปัญญา และสามารถช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้ในวันหน้า  ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา จังหวัดราชบุรี เมื่อเร็วๆ นี้