กลุ่มพีทีจี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้สังคมอยู่ดีมีสุขไปด้วยกัน เดินหน้ามอบก๊าซหุงต้มพีที-น้ำมันปาล์มมีสุข แก่โรงครัวพระราชทาน

กลุ่มพีทีจี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้สังคมอยู่ดีมีสุขไปด้วยกัน เดินหน้ามอบก๊าซหุงต้มพีที-น้ำมันปาล์มมีสุข แก่โรงครัวพระราชทาน

  • Post author:
  • Post category:CSR.

CSR.

กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) มอบก๊าซหุงต้มพีที และน้ำมันปาล์มมีสุข  ให้กับโรงครัวพระราชทาน  ผ่านนายกสมาคมภัตตาคารไทย  เพื่อใช้ในการประกอบอาหาร เพื่อแจกจ่ายประชาชนที่มารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) มอบก๊าซหุงต้มพีที และน้ำมันปาล์มมีสุข  ให้กับโรงครัวพระราชทาน  ผ่านนายกสมาคมภัตตาคารไทย  เพื่อใช้ในการประกอบอาหาร เพื่อแจกจ่ายประชาชนที่มารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้เพื่อใช้ในการประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน หลากหลายเมนู เช่น ลูกชิ้นยืนกิน ไก่ทอด หมูทอด แจกจ่ายให้กับประชาชน ที่มารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่จะสร้างเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ ใจกลางกรุงเทพฯ ณ บริเวณสนามม้านางเลิ้งเดิม

นอกจากนั้นทางบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) ยังได้นำร้านกาแฟพันธุ์ไทยเคลื่อนที่มาให้บริการเครื่องดื่มและกาแฟสดพร้อมดื่มแก่เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่  รวมถึงประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ ตั้งอยู่ภายในโรงครัวพระราชทาน  เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่กลุ่มพีทีจี ตั้งใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้สังคมอยู่ดีมีสุขไปด้วยกัน