ธุรกิจขายตรง  ทำเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก

ธุรกิจขายตรง ทำเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก

Article/เครือข่าย /ขายตรง/MLMNEWS

เขย่าขวดขายตรง โดย. คมกริช.. 19  ธันวาคม  2564

การที่คนเราจะประกอบอาชีพอะไรสักอย่างหนึ่ง  ก่อนที่จะตัดสินใจทำ  ควรพิจารณาให้ถ่องแท้ก่อนว่า งานนั้นเหมาะกับบุคลิกภาพ เหมาะกับนิสัยหรือตรงกับใจเราชอบหรือไม่   เพราะการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพใดอาชีพหนึ่งนั้น  ไม่จำเป็นต้องเรียนจบมาจากคณะใดสาขาใด   แล้วจะได้ทำงานตรงกับที่ตนได้เล่าเรียนมาเสมอไป  ยิ่งในปัจจุบันสังคมอยู่ในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจทั่วประเทศ   หน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนก็ไม่ค่อยเปิดรับคนใหม่   เข้ามาร่วมงานมากนัก ในทางตรงกันข้ามกลับมีการโละคนเก่าที่เคยทำงานร่วมกันมาเป็นสิบ ๆ ปี  ให้กลายเป็นคนตกงานโดยอัตโนมัติตามโครงการ เออรี่รีไทร์ขององค์กรต่าง ๆ ดังที่เราได้รับทราบกัน  เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในตลาดแรงงานและกำลังหางานทำ   จึงมีอยู่นับเป็นจำนวนหลักล้านคนทั่วประเทศ    

ธุรกิจขายตรงจึงเป็นทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมที่สุดในยุคปัจจุบันและในหลักการของธุรกิจนี้เมื่อมีผู้แนะนำให้สมัครเป็นสมาชิกของบริษัทแล้วเราก็ต้องทดลองใช้ สินค้าดูก่อนเมื่อเห็นว่าพอใจถูกใจแล้ว  ขั้นต่อไปก็ขอให้ยึดหลัก 4s เพื่อดำเนินธุรกิจขายตรงดังนี้   S ที่ 1 คือ  sales  เมื่อเราประทับใจสินค้าแล้ว  ก็ต้องไปแนะนำคนอื่นๆ ต่อไป เราจะต้องมีความกล้า มีความมั่นใจ ในสรรพคุณของสินค้าจริง ๆ  จึงสามารถขายสินค้าได้ S ที่ 2  คือ   sponsers   เมื่อผ่านขั้นตอนที่ 1 แล้ว  ถ้าเห็นลูกค้าคนใดพอใจสินค้าเหมือนเราก็แนะนำให้สมัครเป็นสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ลูกค้า  คือสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาถูกลงรวมทั้งจะมีรายได้จากการทำธุรกิจด้วย   และถือเป็นการสร้างทีมงานเครือข่ายนั่นเอง   S ที่ 3 คือ  services     เมื่อผ่านขั้นตอนที่ 2 แล้ว เราก็ต้องติดตามดูแล ลูกค้าหรือสมาชิก ที่เราแนะนำด้วย  ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าหรือไม่  เพื่อจะได้ชี้แจงแนะนำ ให้เข้าใจอย่างถูกต้อง   รวมทั้งสามารถนำเสนอสินค้าตัวใหม่ได้อีก   เป็นการเพิ่มยอดให้ตัวเองด้วย   S ที่ 4 คือ Study   เนื่องจากสินค้าของบริษัท ขายตรงโดยทั่วไป   จะมีสินค้าคล้ายๆกันและมีมากมายหลายชนิด   จึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าแต่ละตัวให้เข้าใจ เพื่อสามารถเปรียบเทียบกับของคู่แข่งในบริษัทอื่นๆได้   ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจมากที่สุด   เมื่อออกไปแนะนำสินค้าแล้ว   จะไม่เกิดความผิดพลาดหรือบกพร่องได้   นอกจากนั้น เราจะต้องศึกษาถึง รายละเอียดแผนการตลาดของบริษัทให้ลึกซึ้งว่า มีจุดเด่นจุดดีตรงไหน แตกต่างจากคู่แข่ง อย่างไร   โอกาสที่จะสปอนเซอร์หาสมาชิกใหม่เพิ่ม   ก็จะมีมากขึ้นตามลำดับ    แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นย่อมต้องอาศัยระยะเวลาในการรอคอยความสำเร็จซึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณ 1 ปี โดยต้องตั้งใจทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอฉะนั้นจึงได้ข้อสรุปว่า  การเริ่มต้นทำธุรกิจขายตรงนั้น   ช่วงแรกขอให้ทำในลักษณะอาชีพเสริมไปก่อน  และเมื่อมีทีมงานมากขึ้น  มียอดขายมากขึ้นหรือมีรายได้มากขึ้น พอกับความต้องการแล้ว   จึงค่อยปรับทำเป็นอาชีพหลัก   ซึ่งจะเป็นอาชีพที่      มั่นคงตลอดไปชั่วลูกชั่วหลาน