FWD ประกันชีวิต คว้ารางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น จาก Prime Minister’s Insurance Awards 2021

FWD ประกันชีวิต คว้ารางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น จาก Prime Minister’s Insurance Awards 2021

  • Post author:
  • Post category:Insurance

ประกัน/MLMNEWS

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสหพล พลปัถพี (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่    สายงานช่องทางตัวแทน พร้อมด้วยตัวแทนประกันชีวิต รับรางวัล “ตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น” ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2564 (Prime Minister’s Insurance Awards 2021) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  โดยในปีนี้มีตัวแทนประกันชีวิต จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวณัฐชานันท์  นันทพงศ์โภคิน, นางสาวรักษิณา  หิรัญภัคภณ  และนางภัทนี  ศิริวารินทร์ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล จากจำนวน 20 รางวัล ของตัวแทนในธุรกิจประกันทั่วประเทศกว่า 270,000 คน  ซึ่งนับว่าเป็นรางวัลอันน่าภาคภูมิใจที่แสดงให้เห็นถึงต้นแบบตัวแทนประกันชีวิตผู้มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาตนเองและการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการทำงานของตัวแทนเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ที่เป็นมืออาชีพ และจริงใจในการให้บริการลูกค้า ด้วยแนวทางการทำงานที่ยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อสร้างประสบการณ์ด้านประกันชีวิตที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่จะเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิต