ผู้นำในวงการขายตรง …

ผู้นำในวงการขายตรง …

เขย่าขวดขายตรง โดย.คมกริช  15  ตุลาคม  2564 /MLMNEWSW

 ธุรกิจเครือข่ายขายตรง  เป็นธุรกิจที่ต้องใช้คนจำนวนมาก  มาขับเคลื่อนโดยการนำสินค้าไปแนะนำให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าได้รับทราบถึงคุณภาพของสินค้าประเภทต่างๆ  ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อตัวแทนขายตรงหรือผู้จำหน่ายอิสระของบริษัทขายตรง  จะต้องมีการสาธิตให้เห็นถึงความแตกต่าง ระหว่างสินค้าในท้องตลาดทั่วไปกับสินค้าในบริษัทขายตรง  ว่าของใครมีคุณภาพดีหรือเจ๋งกว่ากัน เมื่อลูกค้าเห็นแล้วพอใจแล้ว  ก็ตัดสินใจซื้อหรืออาจสมัครเป็นสมาชิกไปเลย  เพราะจะได้ส่วนลดพิเศษและสามารถทำธุรกิจได้อีกทางหนึ่งด้วย   ผู้ที่ไปแนะนำสินค้าดังกล่าว  จะต้องมีผู้แนะนำอีกทอดหนึ่ง  หรืออีกชั้นหนึ่ง  ซึ่งเราเรียกว่าแม่ทีมหรืออัพไลน์  (UP LINE)   แม่ทีมในวงการขายตรงเมื่อมีลูกทีมมากขึ้น ๆ  และมียอดขายมากขึ้น ๆ   ก็จะถือเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ  ได้รับการยกย่องชมเชยจากลูกทีม ที่เราเรียกว่าดาวไลน์  (DOWN LINE)  และจากเพื่อนร่วมงาน ที่เราเรียกว่าไซด์ไลน์  (SIDE  LINE)   ซึ่งผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจเครือข่ายขายตรง  ก็จะมีบุคคลอยู่ 3 กลุ่มนี้เป็นหลัก บุคคลที่มีอิทธิพลและมีความสำคัญต่อบริษัทขายตรงมากที่สุด  คือกลุ่มแม่ทีมหรือกลุ่มผู้นำ  เพราะกลุ่มนี้สามารถสร้างยอดขายให้บริษัทเจริญเติบโตก้าวหน้าได้อย่างมากมายทีเดียว  แต่ในขณะเดียวกันคนกลุ่มนี้  ก็จะสามารถทำให้บริษัทพังทลาย  ยอดขายตกฮวบฮาบอย่างกับดิ่งพสุธาได้เช่นกัน   ดังนั้นตัวผู้ประกอบการหรือประธานบริหารของบริษัทขายตรง  จะต้องดูแลผู้นำของตัวเองไว้ให้ดีๆ  เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อัพเตอร์ Shock ผู้นำยกทีมย้ายค่ายไปทำธุรกิจขายตรงกับบริษัทอื่น  เหมือนบางบริษัทที่เคยเกิดขึ้นและเจอมาแล้ว 

ซึ่งพอจะประมวลสาเหตุหลักๆ มีอยู่ 3 ประการประการแรก รายได้ตก เพราะทีมงานมีปัญหา  ทีมงานบางส่วนย้ายออกไปที่อื่น  หรือตัวเองมีปัญหากับแม่ทีมประการต่อมา  มีปัญหากับบริษัท  พอขึ้นตำแหน่งสูงๆ  แล้วคิดว่าตัวเองมีความสำคัญ  บริษัทต้องง้อต้องเอาใจแต่พอไม่ได้ดั่งใจเคลียร์กันไม่ลง  ก็เลยจบกัน  ตัวใครตัวมันทางใครทางมัน   ประการสุดท้าย  มีความรู้ความสามารถจริงๆ  มีทีมงานที่เข้มแข็งมียอดขายเป็นอันดับต้นๆ ของบริษัทเลยได้รับการชักจูงให้ไปอยู่บริษัทใหม่  โดยอาจจะได้รับผลประโยชน์พิเศษมากกว่าที่เดิม  การันตีรายได้ แถมอาจมีรถยนต์ให้ด้วย  และที่สำคัญ ได้รหัสติดกับบริษัท ซึ่งใครมาหลังจากนี้ต้องเป็นลูกทีมตัวเองหมดถ้าใครได้เงื่อนไขอย่างนี้  และยังยึดถืออุดมคติว่า  “เงินต้องมาก่อน”  รับรองถอนสมอยกทีมไปที่ใหม่แน่นอน  นี่แหละพลังของผู้นำในวงการขายตรง  แต่พอมาโฟกัสไปที่แม่ทีมหรือผู้นำดังกล่าว  ส่วนใหญ่จะย้ายค่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ค่ายและส่วนใหญ่  (อีกที)  จะทำธุรกิจขายตรงอยู่กับบริษัท ที่มีแผนการตลาดแบบไบนารี่ทั้งนั้น..ฮิ..ฮิ..!