คปภ. ถกด่วนภาคธุรกิจประกันวินาศภัย กรณีประกันภัย COVID 19 เจอจ่ายจบ

https://www.youtube.com/watch?…

Continue Reading คปภ. ถกด่วนภาคธุรกิจประกันวินาศภัย กรณีประกันภัย COVID 19 เจอจ่ายจบ